Tình hình gỗ tròn ở các nước Châu Phi

Châu Phi có phát triển kinh tế tốc độ thứ nhì thế giới. Tổng tiêu thụ gỗ dự báo sẽ tăng từ mức khoảng 500 triệu m3 hiện nay lên gần 1.200 triệu m3 vào năm tuổi 2030. Tăng trưởng nhu cầu 2,6% mỗi trăm năm có thể không có phải khác lạ cao, ngoài ra nếu so với mức cung go oc cho trì trệ ở châu Phi thì bức tranh nền kinh tế gỗ của châu lục này bắt đầu đáng báo động.

theo dự báo tới trăm năm 2030 nhu cầu gỗ tròn ở châu Phi sẽ tăng từ 75 triệu m3 năm tuổi 2010 lên 300 triệu m3 với tỷ lệ tăng trưởng làng nhàng năm tuổi 7,1%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo khoảng 653 triệu con người dân châu Phi (hay khoảng 80% các hộ công việc châu Phi) nương tựa vào gỗ nhiên liệu như nguồn năng lượng chính đáp ứng các nhu cầu căn bản nhu đun nấu và làm khô (tính đến 2009). Ở các địa điểm nông thôn, cá nhân dân Chủ yếu dùng những cành cây nhỏ dại để làm củi.

nhà băng trái đất (WB) và cấu kết châu Âu mới đây đã nghiên cứu và cho biết ngành than củi chiếm tới 2%-3% GDP ở một số nước châu Phi, trong đó có Tanzania và Uganda. Và thực tiễn tiêu thụ than củi ở châu Phi có tỷ trọng tăng làng nhàng 3,3%/năm trong 50 trăm năm qua. trọng điểm Nghiên cứu cộng tác của EU cho biết giá thị trường than củi ở Uganda đã tăng gấp 3 trong vòng 3 năm qua, còn nhà băng thế giới (WB) thì cho biết giá bán cũng tăng tương tự ở Tanzania. Kết quả điều tra ở Ghana và Nigeria cũng cho thấy giá thành đẩy mạnh.

hiện tại, châu Phi vẫn hỗ trợ đủ lượng gỗ cho nhu cầu ở đây. ngoài ra, trong những thập kỷ tới châu Phi sẽ phải tìm đến gỗ công nghiệp nhập từ các châu lục khác. Chính thành thử, Châu Phi có ít cơ hội để đẩy mạnh hỗ trợ gia go soi cho các cường quốc kinh tế đông á, bằng với Trung Quốc và Ấn Độ, hay cho châu Âu, cả bởi mục đích tạo ra gỗ ép cũng giá như các áp dụng khác trong 2 thập kỷ khác. giá thành gỗ tại châu Phi và trái đất sẽ bởi thế tăng theo.

Đăng nhận xét